ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μinoiko 0.3

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
Ψυχρής Έκθλιψης
Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεραι απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.

Διαβάστε περισσότερα: Μinoiko 0.3

Πιστοποιήσεις